Έχω ακούσει τον όρο search engine friendly.Τι προβλέπεται;

Όλα τα έργα μας απο την αρχή τους,”χτίζονται” με βάση την καλή απόδοση στις Μηχανές Αναζήτησης.
Εφαρμόζουμε τις βασικές αρχές SEO,ώς προαπαιτούμενο σε κάθε έργο μας.

Για βέλτιστη απόδοση,υπάρχει πρόσθετη εργασία,
εφ’οσον επιθυμείτε,με επιπλέον κόστος.