ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

Η ασφάλεια των δεδομένων σας στο μέγιστο

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι ένα κρίσιμο μέρος για κάθε είδους χρήστη υπολογιστή.
Η προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι πιο σημαντική από ποτέ.
Προσφέρουμε λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, λογισμικό προστασίας από ιούς και ασφάλεια,
ανάκτηση κωδικού πρόσβασης, ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων και άλλα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια δεδομένων αναφέρεται στην προστασία
των δεδομένων σας κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης,
ή χρήση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεση, διαγραφή,
ή καταστροφή αυτών των δεδομένων.

Ένα παράδειγμα ασφάλειας δεδομένων:
Χρήση κρυπτογράφησης για την αποτροπή εισβολέων από τη χρήση των δεδομένων σας,
σε περίπτωση παραβίασης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία δεδομένων αναφέρεται στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
ή αντιγραφή δεδομένων για προστασία από τυχαία διαγραφή ή απώλεια.
Ένα παράδειγμα προστασίας δεδομένων:
δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σας, οπότε αν καταστραφούν ή αλλοιωθούν,
ή εάν μια φυσική καταστροφή κατέστρεψε τους διακομιστές σας δεν θα χάσετε αυτά τα δεδομένα για πάντα.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ορισμένα από τα δεδομένα σας είναι κρίσιμα!
Σε περίπτωση βλάβης του σκληρού δίσκου,ενδέχεται να χάσετε ολόκληρο το περιεχόμενο της μονάδας δίσκου. Κάποια άλλη περίπτωση, είναι να διαγράψετε ορισμένα αρχεία κατά λάθος!
Σε αυτή την περίπτωση,είναι εφικτή η ανάκτηση * των δεδομένων σας.
Είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε!
* Η ολική ανάκτηση δεν είναι απόλυτα εγγυημένη,και εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες.

Πολύτιμα δεδομένα μπορούν να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου,
αλλά πρέπει να αποθηκευτούν με ασφάλεια.

Οι υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι εξαιρετικές για την αρχειοθέτηση δεδομένων
που ενδέχεται να μην βλέπουν καθημερινή χρήση,αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμα.
Τα τακτικά αντίγραφα ασφαλείας μπορούν επίσης να βοηθήσουν:
στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας,
σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή αποτυχία δικτύου.
Η υποστήριξη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας βοηθά στη δημιουργία πλάνου λήψης αντιγράφων,
και μπορεί ακόμη και να παρέχει ασφαλή αποθήκευση για τις εν λόγω πληροφορίες.

Με αυτό τον τρόπο,η επαναφορά του συστήματος σας γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα!